Selecteer een pagina

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Infinity Curve FZCO om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, ook op onze website, https://www.restocarte.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online service gebruikt.

Als onze site links bevat naar sites en services van derden, houd er dan rekening mee dat die sites en services hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden hebt gevolgd, moet u hun geposte privacybeleidsinformatie lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site heeft verlaten.

Door ons platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Infinity Curve FZCO uw gegevens mag gebruiken om onze diensten te verbeteren en uw ervaring met Restocarte te optimaliseren. Dit omvat de abonnementsservice die beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers. Ons productaanbod is ontworpen om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van onze gebruikers, en uw gegevens helpen ons ervoor te zorgen dat de inhoud die u ziet relevant en gepersonaliseerd is.

Dit beleid is van kracht vanaf 20 mei 2023.

Laatst bijgewerkt: 20 mei 2023

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen valt in twee categorieën: 'vrijwillig verstrekte' informatie en 'automatisch verzamelde' informatie.

'Vrijwillig verstrekte' informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruik maakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties.

'Automatisch verzamelde' informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens het gebruik van onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat zijn, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details over uw bezoek.

Bovendien, als u bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden waaronder deze zich voordeed. Deze gegevens kunnen technische details over uw apparaat bevatten, wat u probeerde te doen toen de fout zich voordeed en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt wel of niet op de hoogte worden gesteld van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zijn opgetreden of wat de aard van de fout is.

Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk kan zijn om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaat gegevens

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we automatisch gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals:

 • Soort apparaat
 • Besturingssysteem
 • Unieke apparaat-ID's
 • Geolocatiegegevens

Gegevens die we verzamelen, kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan het beleid van de fabrikant van uw apparaat of softwareleverancier te controleren om te zien welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, bijvoorbeeld wanneer u inhoud naar ons verzendt of wanneer u contact met ons opneemt, waaronder een of meer van de volgende:

 • E-mail
 • Profielen op sociale media

Door gebruikers gegenereerde inhoud

We beschouwen 'door gebruikers gegenereerde inhoud' als materialen (tekst, afbeeldingen en/of video-inhoud) die vrijwillig door onze gebruikers aan ons worden geleverd met het doel deze op onze website te publiceren of opnieuw te publiceren op onze socialemediakanalen. Alle door gebruikers gegenereerde inhoud is gekoppeld aan het account of e-mailadres dat is gebruikt om het materiaal in te dienen.

Houd er rekening mee dat alle inhoud die u indient met het oog op publicatie, openbaar zal zijn na het plaatsen (en het daaropvolgende beoordelings- of controleproces). Na publicatie kan het toegankelijk zijn voor derden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Gerechtvaardigde redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als we daar een legitieme reden voor hebben. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te leveren.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

 • Registreer voor een account
 • Meld u aan om updates van ons te ontvangen via e-mail of socialemediakanalen
 • Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u de belangrijkste functies en services van ons platform te bieden
 • om producten en/of diensten bij u af te leveren
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • om u in staat te stellen onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te openen en te gebruiken
 • voor beveiliging en fraudepreventie, en om ervoor te zorgen dat onze sites en apps veilig en beveiligd zijn en worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden

We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere vertrouwde bronnen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring erop te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, om de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services te waarborgen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat wachtwoorden die verband houden met toegang tot uw persoonlijke gegevens en accounts, veilig en vertrouwelijk zijn.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is. Deze periode kan afhangen van waarvoor we uw informatie gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie heeft verstrekt als onderdeel van het aanmaken van een account bij ons, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw account op ons systeem bestaat. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

We richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen onder de 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen onder de 13 jaar.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan:

 • een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van ons bedrijf
 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en server, analyse, foutregistratie, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketingaanbieders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen
 • onze werknemers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • kredietbeoordelingsbureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met feitelijke of toekomstige gerechtelijke procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derden, inclusief agenten of onderaannemers die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken
 • een entiteit die al onze activa en activiteiten koopt of waaraan we al onze activa of activiteiten overdragen

Derde partijen die we momenteel gebruiken, zijn onder meer:

 • Google Analytics
 • Tapfiliaal
 • MailChimp
 • Streep

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen en/of verwerkt in de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten onderhouden.

De landen waarnaar we uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken of overdragen, hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie aanvankelijk verstrekte. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in andere landen: (i) zullen we die overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (ii) we zullen de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Uw keuze: Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die erop of via onze website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Marketingtoestemming: Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

Toegang: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Correctie: Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend of verouderd is.

Non-discriminatie: We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten op uw persoonlijke gegevens. Tenzij uw persoonlijke gegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst of aanbieding te leveren (bijvoorbeeld gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, ook niet door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u voorzien van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten.

Melding van datalekken: We zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek.

Klachten: Als u van mening bent dat we een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit in verband met uw klacht.

Uitschrijven: Om u af te melden voor onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid, of u afmelden met behulp van de opt-out-mogelijkheden die in de communicatie worden geboden. Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

We gebruiken 'cookies' om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en elke keer dat u de site bezoekt opent, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zouden we gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens, opnemen in de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons verwerven, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw persoonlijke informatie mogen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid, waarvan zij zullen moeten aannemen dat het de basis vormt voor eventuele eigendoms- of gebruiksrechten die we hebben over dergelijke informatie.

Grenzen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen via dezelfde link waarmee u toegang krijgt tot dit privacybeleid.

Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we contact met u opnemen (op basis van uw geselecteerde voorkeuren voor communicatie van ons) en al onze geregistreerde gebruikers met de nieuwe details en links naar het bijgewerkte of gewijzigde beleid.

Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om u aan of af te melden, indien van toepassing, voor elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Aanvullende openbaarmakingen voor naleving van de Australische privacywet (AU)

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

Waar de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens uitsluitend onderworpen is aan de Australische privacywetgeving, erkent u dat sommige derden mogelijk niet worden gereguleerd door de Privacywet en de Australische privacybeginselen in de Privacywet. U erkent dat als een dergelijke derde partij zich bezighoudt met een handeling of praktijk die in strijd is met de Australische privacybeginselen, deze niet aansprakelijk is onder de privacywet en u geen verhaal kunt halen onder de privacywet.

Aanvullende openbaarmakingen voor naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU)

Gegevensbeheerder / gegevensverwerker

De AVG maakt onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als “gegevensbeheerders”) en organisaties die persoonsgegevens verwerken namens andere organisaties (bekend als “gegevensverwerkers”). Wij, Infinity Curve FZCO, gevestigd op het adres vermeld in onze sectie Contact Us, zijn een gegevensbeheerder en/of verwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer we hiertoe wettelijk het recht hebben. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verzamelen en gebruiken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u bent jonger dan 16 jaar, zullen we de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd vragen om uw persoonlijke gegevens voor dat specifieke doel te verwerken.

Onze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de services die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken op de volgende gronden:

Toestemming van u

Waar u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met behulp van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op het gebruik van uw informatie dat al heeft plaatsgevonden. U kunt toestemming geven om uw e-mailadres op te geven om marketing-e-mails van ons te ontvangen. Hoewel u zich op elk moment kunt afmelden, kunnen we ons geen e-mail herinneren die we al hebben verzonden. Als u nog vragen heeft over hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan gerust contact op met behulp van de gegevens in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te nemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, hebben we mogelijk persoonlijke informatie nodig, zoals uw naam en contactgegevens, om te kunnen reageren.

Onze legitieme belangen

Waar we beoordelen dat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals voor ons om onze diensten te leveren, te exploiteren, te verbeteren en te communiceren. We beschouwen onze legitieme belangen als onderzoek en ontwikkeling, inzicht in ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen die zijn genomen om onze diensten efficiënt te laten werken, marketinganalyse en maatregelen die zijn genomen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog vragen heeft over hoe we persoonlijke informatie bewaren om te voldoen aan de wet, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens in het gedeelte Contact opnemen van dit privacybeleid.

Internationale overschrijvingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Beperken: U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonsgegevens; (ii) u denkt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u heeft ons nodig om de persoonlijke informatie uitsluitend te bewaren ten behoeve van een juridische claim; of (iv) we zijn bezig met het overwegen van uw bezwaar met betrekking tot verwerking op basis van legitieme belangen.

Bezwaar maken tegen verwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen of het algemeen belang. Als dit gebeurt, moeten we dwingende legitieme redenen voor de verwerking geven die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Overdraagbaarheid van gegevens: U hebt mogelijk het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U hebt mogelijk ook het recht om te verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een derde partij overdragen.

verwijdering: U hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben op elk moment verwijderen, en we zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige administratie te verwijderen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, laten we u weten welke invloed de verwijdering heeft op uw gebruik van onze website of producten en diensten. Er kunnen uitzonderingen op dit recht zijn om specifieke juridische redenen die we, indien van toepassing, voor u zullen uiteenzetten in antwoord op uw verzoek. Als u uw account beëindigt of verwijdert, zullen wij uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na de verwijdering van uw account verwijderen. Houd er rekening mee dat zoekmachines en soortgelijke derde partijen nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke informatie die minstens één keer openbaar is gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie van onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Aanvullende openbaarmakingen voor naleving in Californië (VS)

Als u in Californië woont en uw zakelijke relatie met ons voornamelijk voor persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden is, kunt u ons onder California Civil Code Section 1798.83 vragen naar de informatie die we vrijgeven aan andere organisaties voor hun marketingdoeleinden.

Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid met "Verzoek om privacygegevens in Californië" in de onderwerpregel. Zo'n verzoek kunt u één keer per kalenderjaar doen. We zullen u een lijst e-mailen met categorieën van persoonlijke informatie die we in het afgelopen kalenderjaar aan andere organisaties hebben onthuld voor hun marketingdoeleinden, samen met hun namen en adressen. Niet alle persoonlijke informatie die op deze manier wordt gedeeld, valt onder sectie 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië.

Niet traceren

Sommige browsers hebben een "Do Not Track"-functie waarmee u websites kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden bijgehouden. Op dit moment reageren we niet op "Do Not Track"-signalen van de browser.

We houden ons aan de normen die in dit privacybeleid worden uiteengezet en zorgen ervoor dat we persoonlijke informatie rechtmatig, eerlijk, transparant en met legitieme, juridische redenen verzamelen en verwerken.

Cookies en pixels

U kunt te allen tijde cookies van onze site weigeren als uw browser dit toestaat. Bij de meeste browsers kunt u instellingen in uw browser activeren om de instelling van alle of sommige cookies te weigeren. Dienovereenkomstig is uw mogelijkheid om cookies te beperken alleen gebaseerd op de mogelijkheden van uw browser. Raadpleeg het gedeelte Cookies van dit privacybeleid voor meer informatie.

Door de CCPA toegestane financiële prikkels

In overeenstemming met uw recht op non-discriminatie, kunnen we u bepaalde financiële prikkels aanbieden die zijn toegestaan door de CCPA en die kunnen leiden tot verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus voor de goederen of diensten die we leveren.

Elke door de CCPA toegestane financiële stimulans die we aanbieden, zal redelijkerwijs verband houden met de waarde van uw persoonlijke gegevens en we zullen schriftelijke voorwaarden verstrekken die de aard van een dergelijk aanbod duidelijk beschrijven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande opt-in-toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Kennisgeving van verzameling in Californië

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld die worden opgesomd in de California Consumer Privacy Act:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountnaam, IP-adres en een ID of nummer dat aan uw account is toegewezen.
 • Commerciële informatie zoals geschiedenis van producten of diensten en aankopen.
 • Audio- of visuele gegevens, zoals foto's of video's die u met ons deelt of op de dienst plaatst.

Voor meer informatie over informatie die we verzamelen, inclusief de bronnen waarvan we informatie ontvangen, raadpleegt u het gedeelte "Informatie die we verzamelen". We verzamelen en gebruiken deze categorieën persoonlijke informatie voor de zakelijke doeleinden die worden beschreven in het gedeelte 'Verzameling en gebruik van informatie', inclusief het leveren en beheren van onze Service.

Recht om te weten en te verwijderen

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld te verwijderen en bepaalde informatie te kennen over onze gegevenspraktijken in de voorgaande 12 maanden. U hebt met name het recht om het volgende van ons te vragen:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld;
 • De categorieën bronnen waaruit de persoonlijke informatie is verzameld;
 • De categorieën van persoonlijke informatie over u die we openbaar hebben gemaakt voor zakelijke doeleinden of die we hebben verkocht;
 • De categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden is bekendgemaakt of is verkocht;
 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de persoonlijke informatie; En
 • De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid.

Schijn het licht

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u naast de hierboven besproken rechten het recht om informatie van ons op te vragen over de manier waarop we bepaalde persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door "Shine the Light" van Californië, delen met derden en gelieerde ondernemingen voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Stuur ons een verzoek om deze informatie te ontvangen via de contactgegevens in dit privacybeleid. Verzoeken moeten "California Privacy Rights Request" bevatten in de eerste regel van de beschrijving en uw naam, adres, stad, staat en postcode bevatten.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Gegevensbeheerder
data@infinitycurve.ae

 

Nederlands