Მომსახურების პირობები

ეს მომსახურების პირობები არეგულირებს თქვენს მიერ განთავსებული ვებსაიტის გამოყენებას https://www.restocarte.com და Infinity Curve FZCO-ს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი დაკავშირებული მომსახურება.

წვდომით https://www.restocarte.com, თქვენ თანახმა ხართ დაიცვან ამ მომსახურების პირობები და დაიცვათ ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია. თუ არ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს, თქვენ გეკრძალებათ გამოიყენოთ ან შეხვიდეთ ამ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ Infinity Curve FZCO-ს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი სხვა სერვისი.

ჩვენ, Infinity Curve FZCO, ვიტოვებთ უფლებას განვიხილოთ და შევცვალოთ ნებისმიერი ამ მომსახურების პირობები ჩვენი შეხედულებისამებრ. ამის შემდეგ ჩვენ განვაახლებთ ამ გვერდს. ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა დაუყოვნებლივ გამოქვეყნების დღიდან.

ეს მომსახურების პირობები ბოლოს განახლდა 2023 წლის 22 მაისს.

მომსახურების აღწერა

Restocarte, Infinity Curve FZCO-ს პროდუქტი, არის ციფრული მენიუ და შეკვეთების სისტემა, რომელიც განკუთვნილია რესტორნების, კაფეების, ბარებისა და სასტუმროების მფლობელებისთვის. პლატფორმა საშუალებას იძლევა შექმნას და მართოს ციფრული მენიუები, აერთიანებს დინამიურ ფასებს აქციებისთვის და იყენებს QR კოდებს და NFC ტეგებს შეკვეთების განთავსებისა და თვალყურის დევნებისთვის. გარდა ამისა, Restocarte მოიცავს ფიზიკური მენიუს დაბეჭდვის შესაძლებლობას. სისტემა ოპტიმიზებულია საძიებო სისტემით, რაც აძლიერებს ონლაინ ხილვადობას დაწესებულებებისთვის.

გამოყენების შეზღუდვები

ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ იძლევით გარანტიას თქვენი, თქვენი მომხმარებლებისა და სხვა მხარეების სახელით, რომლებსაც წარმოადგენთ, რომ არ:

  1. შეცვალოს, დააკოპიროს, მოამზადოს წარმოებული ნამუშევრები, დეკომპილირება ან შეცვალოს ინჟინერია ამ ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი მასალისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ;
  2. წაშალეთ საავტორო უფლებები ან სხვა საკუთრების აღნიშვნები ამ ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი მასალისა და პროგრამული უზრუნველყოფიდან;
  3. მასალების სხვა პირზე გადაცემა ან მასალების „სარკე“ ნებისმიერ სხვა სერვერზე;
  4. შეგნებულად ან დაუდევრობით გამოიყენე ეს ვებგვერდი ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სერვისი ისე, რომ ბოროტად გამოიყენოს ან შეაფერხოს ჩვენი ქსელები ან ნებისმიერი სხვა სერვისი Infinity Curve FZCO, რომელსაც გთავაზობთ;
  5. გამოიყენეთ ეს ვებგვერდი ან მასთან დაკავშირებული სერვისები ნებისმიერი შეურაცხმყოფელი, უხამსი, უხამსი, თაღლითური ან უკანონო მასალის გადასაცემად ან გამოსაქვეყნებლად;
  6. გამოიყენეთ ეს ვებგვერდი ან მასთან დაკავშირებული სერვისები ნებისმიერი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების დარღვევით;
  7. გამოიყენეთ ეს ვებგვერდი არაავტორიზებული რეკლამის ან სპამის გაგზავნასთან ერთად;
  8. მომხმარებლის მონაცემების მოპოვება, შეგროვება ან შეგროვება მომხმარებლის თანხმობის გარეშე; ან
  9. გამოიყენეთ ეს ვებგვერდი ან მასთან დაკავშირებული სერვისები ისე, რომ შეიძლება დაარღვიოს მესამე მხარის კონფიდენციალურობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ან სხვა უფლებები.

Ინტელექტუალური საკუთრების

ინტელექტუალური საკუთრება მასალებში, რომლებიც შეიცავს ამ ვებსაიტს, ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია Infinity Curve FZCO-სთვის და დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების შესახებ მოქმედი კანონით. ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს მომხმარებლებს უფლებას ჩამოტვირთოთ მასალების ერთი ასლი პირადი, არაკომერციული გარდამავალი გამოყენებისთვის.

ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა უფლების გადაცემა. ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას ან მომსახურების პირობებს და შეიძლება შეწყდეს Infinity Curve FZCO-ს მიერ ნებისმიერ დროს.

მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტი

თქვენ ინარჩუნებთ თქვენს ინტელექტუალური საკუთრების საკუთრების უფლებებს იმ კონტენტზე, რომელსაც ჩვენ გამოგვიგზავნით ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოსაქვეყნებლად. ჩვენ არასოდეს მოვითხოვთ თქვენი კონტენტის მფლობელობას, მაგრამ თქვენგან მოვითხოვთ ლიცენზიას მის გამოსაყენებლად.

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს ან მასთან დაკავშირებულ სერვისებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით დაფარული კონტენტის გამოსაქვეყნებლად, ატვირთვის, გასაზიარებლად ან სხვაგვარად გადასაცემად, თქვენ გვაძლევთ არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე, გადასაცემად, ქველიცენზირებადი, მსოფლიო მასშტაბით გამოყენების, გავრცელების ლიცენზიას. , შეცვალეთ, გაუშვით, დააკოპირეთ, საჯაროდ აჩვენეთ, თარგმნეთ ან სხვაგვარად შექმენით თქვენი კონტენტის წარმოებული ნამუშევრები ისე, რომ შეესაბამებოდეს თქვენს კონფიდენციალურობის პრეფერენციებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი ჩვენი მომხმარებლების ქცევაზე. ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ ჩვენი პლატფორმა გონივრული ზომებით, ძირითადად, შემოწმების სხვადასხვა ფენების და მაღალი ხარისხის ფილტრების შემუშავებით, თუმცა, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას მომხმარებლის სრულყოფილი გამოცდილების შესახებ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმე თაღლითურ მომხმარებლებზე და მათ ქმედებებზე, ნებისმიერი ასეთი მომხმარებელი არღვევს წინამდებარე მომსახურების პირობებს და სამუდამოდ წაიშლება ჩვენი პლატფორმიდან.

ლიცენზია, რომელსაც თქვენ გვაძლევთ, შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს თქვენი კონტენტის ან ანგარიშის წაშლით. თუმცა, რამდენადაც ჩვენ (ან ჩვენმა პარტნიორებმა) გამოვიყენეთ თქვენი კონტენტი კომერციულ ან დაფინანსებულ კონტენტთან დაკავშირებით, ლიცენზია გაგრძელდება მანამ, სანამ შესაბამისი რეკლამა ან პოსტი არ შეწყვეტს ჩვენს მიერ.

თქვენ გვაძლევთ უფლებას გამოვიყენოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ისე, რომ შეესაბამებოდეს თქვენს კონფიდენციალურობის პრეფერენციებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

რეგისტრაცია და გამოწერა

ჩვენი სერვისებით სარგებლობისთვის საჭიროა ანგარიშის შექმნა. ნებისმიერი მოწოდებული ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი და საჭიროების შემთხვევაში განახლებული. მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი ანგარიშების შენარჩუნებაზე და სრულად არიან პასუხისმგებელი ყველა აქტივობაზე, რომელიც ხდება მათი ანგარიშების ქვეშ. თუ ვინმემ მოიპოვა თქვენს ანგარიშზე არაავტორიზებული წვდომა, დაუყოვნებლივ უნდა შეგვატყობინოთ. Infinity Curve FZCO არ არის პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე ან ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი ანგარიშის კონფიდენციალურობის შეუსრულებლობის გამო.

თქვენი ანგარიშის შექმნისას თქვენ უნდა მიაწოდოთ თქვენი ფინანსური ინფორმაცია არჩეული გადახდის მეთოდის შესაბამისი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მოგეთხოვოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის დეტალების მიწოდება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკრედიტო ბარათებით განხორციელებული გადახდები დამუშავდება Stripe-ის მიერ, როგორც ასეთი, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენი ფინანსური ინფორმაციის დამუშავებაზე ან შენარჩუნებაზე. Stripe ამუშავებს თქვენს ყველა ფინანსურ ინფორმაციას მათი შესაბამისი მომსახურების პირობების შესაბამისად და თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან მომსახურების ასეთი პირობები.

Restocarte-ზე გამოწერით, თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ სააბონენტო გადასახადი, როგორც ეს მითითებულია ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი ფასების სტრუქტურა მოიცავს ყოველთვიურ გამოწერას 23 ევრო/თვეში 30-დღიანი უფასო საცდელი პერიოდის შემდეგ და წლიური გამოწერა 230 ევრო წელიწადში. გამოწერები შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს, მაგრამ ჩვენ არ ვაბრუნებთ გადახდებს ნაწილობრივ გამოყენებული პერიოდებისთვის.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენი ვებსაიტი და მასალები ჩვენს ვებსაიტზე მოწოდებულია „როგორც არის“. კანონით დაშვებული ზომით, Infinity Curve FZCO არ იძლევა გარანტიას, გამოხატულ ან ნაგულისხმევს, და ამით უარს ამბობს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობა ან ინტელექტუალური უნარების შეულახავი დარღვევა. საკუთრება ან სხვა უფლებების დარღვევა.

არავითარ შემთხვევაში არ იქნება Infinity Curve FZCO ან მისი მომწოდებლები პასუხისმგებელი თქვენ ან რომელიმე მესამე მხარის მიერ ამ ვებსაიტის ან ამ ვებსაიტის მასალების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო მიღებული ან მიყენებული ნებისმიერი თანმიმდევრული ზარალისთვის, თუნდაც Infinity Curve FZCO ან ავტორიზებული წარმომადგენელს ეცნობა ზეპირად ან წერილობით ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.

ამ ხელშეკრულების კონტექსტში, „შედეგობრივი ზარალი“ მოიცავს ნებისმიერ თანმიმდევრულ ზარალს, არაპირდაპირ ზარალს, მოგების რეალურ ან მოსალოდნელ დაკარგვას, სარგებლის დაკარგვას, შემოსავლის დაკარგვას, ბიზნესის დაკარგვას, გუდვილის დაკარგვას, შესაძლებლობის დაკარგვას, დანაზოგის დაკარგვას, რეპუტაციის დაკარგვა, გამოყენების დაკარგვა და/ან მონაცემების დაკარგვა ან გაფუჭება, კანონის, ხელშეკრულების, სამართლიანობის, დანაშაულის (მათ შორის დაუდევრობის), ანაზღაურების ან სხვაგვარად.

იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

Infinity Curve FZCO არ იძლევა გარანტიას ან წარმოდგენას საიტის შინაარსის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ ან ამ საიტზე მიბმული ვებსაიტების შინაარსის შესახებ და არ იღებს პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას რაიმე (1) შეცდომებზე, შეცდომებზე ან შინაარსისა და მასალების უზუსტობებზე, ( 2) პირადი დაზიანება ან ქონებრივი ზიანი, ნებისმიერი სახის, რაც გამოწვეულია თქვენი წვდომით და საიტის გამოყენებით, (3) ნებისმიერი უნებართვო წვდომა ან გამოყენება ჩვენს უსაფრთხო სერვერებზე და/ან ნებისმიერ და ყველა პერსონალურ ინფორმაციას და/ან ფინანსურ ინფორმაციას შენახული მასში, (4) ნებისმიერი შეფერხება ან გადაცემის შეწყვეტა საიტიდან ან საიტიდან, (5) ნებისმიერი შეცდომები, ვირუსები, ტროას ცხენები ან მსგავსი, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს საიტზე ან მისი მეშვეობით რომელიმე მესამე მხარის მიერ და/ან ( 6) ნებისმიერი შეცდომა ან გამოტოვება ნებისმიერ შინაარსსა და მასალაში, ან რაიმე სახის დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც წარმოიშვა საიტის მეშვეობით გამოქვეყნებული, გადაცემული ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი შინაარსის გამოყენების შედეგად.

Infinity Curve FZCO არ იძლევა გარანტიას, ადასტურებს, გარანტიას ან პასუხისმგებლობას არ იღებს მესამე მხარის მიერ რეკლამირებულ ან შემოთავაზებულ ნებისმიერ პროდუქტზე ან სერვისზე საიტის, ჰიპერბმული ვებსაიტის ან ნებისმიერი ვებსაიტის ან მობილური აპლიკაციის საშუალებით, რომელიც წარმოდგენილია ნებისმიერ ბანერში ან სხვა რეკლამაში, და ჩვენ არ იქნება მხარე ან რაიმე ფორმით იქნება პასუხისმგებელი თქვენსა და პროდუქციის ან მომსახურების მესამე მხარის პროვაიდერებს შორის ნებისმიერი ტრანზაქციის მონიტორინგზე. როგორც პროდუქტის ან სერვისის შეძენისას ნებისმიერი საშუალების საშუალებით ან ნებისმიერ გარემოში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ თქვენი საუკეთესო გადაწყვეტილება და გამოიჩინოთ სიფრთხილე, სადაც საჭიროა.

არავითარ შემთხვევაში Infinity Curve FZCO ან ჩვენი დირექტორები, თანამშრომლები ან აგენტები არ იქნებიან პასუხისმგებელი თქვენ ან რომელიმე მესამე მხარის წინაშე რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, თანმიმდევრული, სამაგალითო, შემთხვევითი, სპეციალური ან სადამსჯელო ზიანისათვის, მათ შორის დაკარგული მოგების, დაკარგული შემოსავლის, დანაკარგისთვის. მონაცემები, ან სხვა ზიანი, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი საიტის გამოყენებით, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვითხრეს ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ მონაცემების შემთხვევითი დარღვევის ან განზრახ ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში.

მასალების სიზუსტე

ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები არ არის ყოვლისმომცველი და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მიზნებისთვისაა. Infinity Curve FZCO არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას ამ ვებსაიტზე მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან სანდოობის შესახებ, ან სხვაგვარად დაკავშირებული ამ მასალებთან ან ამ ვებსაიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ რესურსზე. გადაწყვეტილების მისაღებად არ უნდა დაეყრდნოთ მხოლოდ აღნიშნულ მასალებს, გირჩევთ, მიმართოთ ინფორმაციის სხვა, უფრო სრულყოფილ წყაროებს. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ჩვენი ვებსაიტის მასალების მკაცრად დაყრაზე. ჩვენ გვაქვს უფლება შევცვალოთ ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე წინასწარი შეტყობინების გარეშე და მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან აკონტროლონ აღნიშნული ცვლილებები. ჩვენს ვებ-გვერდზე არსებული ნებისმიერი ისტორიული ინფორმაცია მოცემულია მხოლოდ მითითებისთვის.

დამატებითი ინსტრუმენტები

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის ინსტრუმენტებს, რომლებიც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება. აღნიშნულ ინსტრუმენტებზე წვდომა უზრუნველყოფილია „როგორც არის“ საფუძველზე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი გარანტიების გარეშე და ყოველგვარი მოწონების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ჩვენს ვებსაიტზე მოწოდებული მესამე მხარის ინსტრუმენტების გამოყენებაზე. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ზემოაღნიშნული ხელსაწყოების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ რისკზე, ჩვენ გირჩევთ, წაიკითხოთ შესაბამისი მესამე მხარის პროვაიდერის მომსახურების პირობები. Infinity Curve FZCO-ს უფლება აქვს მომავალში შესთავაზოს ახალი მესამე მხარის ხელსაწყოები.

ბმულები

Infinity Curve FZCO-მ არ განიხილა ყველა საიტი, რომელიც დაკავშირებულია მის ვებსაიტთან და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ ნიშნავს საიტის Infinity Curve FZCO-ს მიერ მოწონებას, დამტკიცებას ან კონტროლს. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული საიტის გამოყენება თქვენივე რისკის ქვეშაა და ჩვენ გირჩევთ, ჩაატაროთ საკუთარი გამოძიება ამ საიტების ვარგისიანობასთან დაკავშირებით.

უზუსტობები და შეცდომები

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კონტენტი შეიძლება შეიცავდეს ბეჭდურ შეცდომებს, უზუსტობებს ან შეცდომებს, რომლებიც დაკავშირებულია სერვისის აღწერასთან, ფასთან, ხელშეწყობასთან და ხელმისაწვდომობასთან. ჩვენ გვაქვს უფლება გავაუქმოთ ან განაახლოთ ნებისმიერი არსებული სერვისი, თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დადასტურდება არაზუსტი. აღნიშნული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ ვალდებული დავაზუსტოთ ჩვენს ვებსაიტთან და სერვისთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის ფასების ინფორმაცია, გარდა კანონით მოთხოვნისა.

ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ, აანაზღაუროთ და უვნებლად დაგვანახოთ, მათ შორის ჩვენი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები და ყველა ჩვენი შესაბამისი ოფიცერი, აგენტი, პარტნიორი და თანამშრომელი, ნებისმიერი დანაკარგისგან, ზიანის, პასუხისმგებლობის, პრეტენზიის ან მოთხოვნისაგან, გონივრული ადვოკატების ჩათვლით. ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ გაწეული მოსაკრებლები და ხარჯები: (1) თქვენი წვლილის გამო; (2) ვებგვერდის გამოყენება; (3) ამ მომსახურების პირობების დარღვევა; (4) თქვენი წარმომადგენლობისა და გარანტიების ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც მითითებულია ამ მომსახურების პირობებში; (5) თქვენი მესამე მხარის უფლებების დარღვევა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით; ან (6) ნებისმიერი აშკარა მავნე მოქმედება ვებსაიტის ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის მიმართ, რომელთანაც თქვენ დაუკავშირდით ვებსაიტის მეშვეობით.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თქვენი ხარჯით, ვიკისროთ ექსკლუზიური დაცვა და კონტროლი ნებისმიერ საკითხზე, რომლისთვისაც თქვენ მოგიწევთ ჩვენი ანაზღაურება და თქვენ თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ, თქვენი ხარჯებით, ჩვენს დაცვაში ასეთი პრეტენზიების შესახებ. ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რათა შეგატყობინოთ ნებისმიერი ასეთი პრეტენზიის, ქმედების ან პროცესის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ამ ანაზღაურებას, როდესაც ამის შესახებ გავიგებთ.

შეწყვეტის უფლება

ჩვენ შეიძლება შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ თქვენი უფლება გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი და შევწყვიტოთ მომსახურების პირობები მაშინვე, როდესაც წერილობით შეგატყობინებთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი დარღვევისთვის.

განთავისუფლება

ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ტერმინი, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ბათილი ან არააღსასრულებელია, წყდება იმდენად, რამდენადაც იგი ბათილად ან არააღსრულებადია. დარჩენილი მომსახურების პირობების მოქმედებაზე გავლენას არ მოახდენს.

სრული შეთანხმება

ეს მომსახურების პირობები და ჩვენს მიერ ვებსაიტზე ან ვებსაიტთან მიმართებაში განთავსებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის. ჩვენ მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების გამოყენება ან აღსრულება არ მოქმედებს ამ უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმის სახით. ეს მომსახურების პირობები მოქმედებს კანონით დაშვებული სრულყოფილად. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივაწოდოთ ჩვენი ნებისმიერი ან ყველა უფლება და მოვალეობა სხვას. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე, დაგვიანებაზე ან უმოქმედობაზე, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა რაიმე მიზეზით.

თუ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე დებულება ან დებულების ნაწილი დადგინდა, რომ არის უკანონო, ბათილი ან არააღსასრულებელი, ეს დებულება ან დებულების ნაწილი ითვლება განცალკევებულად ამ მომსახურების პირობებისგან და არ იმოქმედებს ნებისმიერი დარჩენილი ნაწილის მოქმედების და აღსრულებაზე. დებულებები. არავითარი ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან აგენტური ურთიერთობა არ შექმნილა თქვენსა და ჩვენს შორის ამ მომსახურების პირობების ან ვებსაიტის გამოყენების შედეგად. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს მომსახურების პირობები არ იქნება გაგებული ჩვენს წინააღმდეგ მათი შედგენის გამო. ამით თქვენ უარს იტყვით ნებისმიერ და ყველა დაცვაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ წინამდებარე მომსახურების პირობების ელექტრონულ ფორმაზე და მხარეთა მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების შესრულებაზე ხელმოწერის არარსებობის საფუძველზე.

მარეგულირებელი კანონი

ეს მომსახურების პირობები რეგულირდება და განიმარტება დუბაის ემირატის, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონებით. ნებისმიერი სამართლებრივი სარჩელი, ქმედება ან სამართალწარმოება, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ მომსახურების პირობებით, უნდა იყოს აღძრული დუბაის ემირატის სასამართლოებში და თითოეული მხარე შეუქცევად ექვემდებარება ასეთი სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას ნებისმიერ სარჩელში, მოქმედებასა თუ სამართალწარმოებაში. .

 

ქართული